Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 219572

Vizitatori online

Avem 12 vizitatori online


TempusBine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


29.06.2015 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere în UST 21

29.06.2015 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova 15

29.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST delegați din partea Senatului în calitate de experți externi 135

29.05.2015 Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al UST 96

28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 103

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 102

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 116

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 106

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 94

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 97

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 141

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 131

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 135

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 180

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 256

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 264

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 300

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 377

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 465

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 365

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 556

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 464

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 547

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 604

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 677

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 550

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 549

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 631

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 624

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 703

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 617

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 595

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 840

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 832

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1183

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 893

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 737

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 1004

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 908

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1066

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 944

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 1001

05.03.2014 Program de burse 990

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 872

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 887

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 878

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 926

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 963

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 1035

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 1007

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1318

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 994
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 4

ADMITEREA 2014

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle