Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 262144

Vizitatori online

Avem 30 vizitatori online


Tempus

EURAXESS

EURAXESS.ORG


Bine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


26.11.2015 REGULAMENT cu privire la alegerea membrilor Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol 13

26.11.2015 AVIZ Graficul organizării adunărilor generale ale personalului titular în vederea alegerii membrilor Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol 10

23.11.2015 LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI A TEMELOR PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE (cu finanțare din buget) DIN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, A PARTENERIATULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE 39

23.11.2015 LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI A TEMELOR PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE (cu taxă) DIN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, A PARTENERIATULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PE 37

23.11.2015 Se anunta concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2015-2016 47

20.11.2015 AVIZ Universitatea de Stat din Tiraspol anunță concurs pentru ocuparea postului de președinte al consiliului științific al UST 39

05.11.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice cu titlul “Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple” 74

28.10.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul “Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competențelor transversale la informatică” 107

26.10.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul “Formarea iniţială a viitorilor învăţători prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” 112

16.10.2015 Programul European "EURAXESS - mobilitatea cercetatorilor" 136

14.10.2015 AVIZ: Simpozionului Internaţional „Probleme actuale de Lingvistică, Literatură Română şi Glotodidac" 162

09.10.2015 Prezentarea conferintei nationale "Invatamintul superior din Republica Moldova la 85 de ani" 131

03.10.2015 Lista alegătorilor pentru alegerea prin vot secret a rectorului UST 168

24.09.2015 Anunt: Programul “Burse de Excelenţă în IT” 181

23.09.2015 Programul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internaţională "ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI" 191

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului POSTOLACHI Igor la funcția de rector 181

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului CALALB Mihai la funcția de rector 161

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului COROPCEANU Eduard la funcția de rector 190

18.09.2015 CV al candidatului POSTOLACHI Igor la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 192

18.09.2015 CV al candidatului CALALB Mihai la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 176

18.09.2015 CV al candidatului COROPCEANU Eduard la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 218

18.09.2015 DECIZIE cu privire la aprobarea graficului de organizare și desfășurare a dezbaterilor publice cu candidații la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol în fața electoratului academic și studențesc pe marginea programului lor deactivitate 145

03.09.2015 Mesaj de felicitare a rectrului UST 272

23.08.2015 ANUNȚ, cu privire la alegerea rectorului Universitatatii de Stat din Tiraspol 371

19.08.2015 AVIZ! Se anunță susținerea tezei de doctor în științe matematice cu titlul “Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice” 301

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02 – Didactica informaticii: Examinarea tezei de doctor "IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN FORMAREA ÎNVĂŢĂTORILOR". 408

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea tezei de doctor "CERCETAREA GRUPOIZILOR TOPOOGICI CU UNITĂŢI MULTIPLE". 306

29.06.2015 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere în UST 347

29.06.2015 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova 309

29.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST delegați din partea Senatului în calitate de experți externi 444

29.05.2015 Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al UST 369

28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 406

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 409

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 394

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 375

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 370

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 368

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 423

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 411

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 406

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 438

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 507

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 531

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 588

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 650

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 856

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 609

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 810

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 698

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 815

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 871

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 966

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 836

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 815

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 914

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 897

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 973

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 879

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 874

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 1097

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 1117

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1530

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 1145

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 1002

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 1262

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1162

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1319

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 1239

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 1262

05.03.2014 Program de burse 1248

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1104

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 1156

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 1144

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 1161

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 1212

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 1311

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 1275

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1586

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 1241
 
« ÎnceputAnterior123456UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 6

ADMITEREA 2015

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle