Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 239267

Vizitatori online

Avem 17 vizitatori online


TempusBine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


23.08.2015 ANUNȚ, cu privire la alegerea rectorului Universitatatii de Stat din Tiraspol 101

19.08.2015 AVIZ! Se anunță susținerea tezei de doctor în științe matematice cu titlul “Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice” 88

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02 – Didactica informaticii: Examinarea tezei de doctor "IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN FORMAREA ÎNVĂŢĂTORILOR". 205

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea tezei de doctor "CERCETAREA GRUPOIZILOR TOPOOGICI CU UNITĂŢI MULTIPLE". 157

29.06.2015 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere în UST 203

29.06.2015 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova 165

29.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST delegați din partea Senatului în calitate de experți externi 308

29.05.2015 Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al UST 242

28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 264

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 254

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 263

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 241

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 231

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 232

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 279

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 267

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 267

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 319

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 398

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 399

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 440

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 506

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 657

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 490

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 689

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 586

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 680

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 748

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 817

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 683

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 678

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 762

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 750

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 823

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 753

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 720

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 957

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 960

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1344

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 1017

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 858

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 1123

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1036

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1196

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 1068

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 1133

05.03.2014 Program de burse 1127

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 992

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 1008

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 1003

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 1045

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 1085

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 1175

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 1143

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1445

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 1128
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 4

ADMITEREA 2015

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle