Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 211210

Vizitatori online

Avem 8 vizitatori online


TempusBine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 6

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 30

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 40

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 41

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 30

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 40

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 66

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 62

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 72

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 114

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 176

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 195

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 237

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 317

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 378

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 313

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 498

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 415

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 493

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 539

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 620

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 492

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 493

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 577

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 565

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 650

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 558

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 548

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 781

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 778

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1114

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 841

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 688

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 954

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 851

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1007

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 880

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 950

05.03.2014 Program de burse 938

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 821

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 837

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 826

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 878

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 911

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 968

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 949

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1244

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 938
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 4

ADMITEREA 2014

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle