Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 251363

Vizitatori online

Avem 9 vizitatori online


TempusBine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


09.10.2015 Prezentarea conferintei nationale "Invatamintul superior din Republica Moldova la 85 de ani" 29

03.10.2015 Lista alegătorilor pentru alegerea prin vot secret a rectorului UST 62

24.09.2015 Anunt: Programul “Burse de Excelenţă în IT” 96

23.09.2015 Programul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internaţională "ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI" 96

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului POSTOLACHI Igor la funcția de rector 96

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului CALALB Mihai la funcția de rector 90

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului COROPCEANU Eduard la funcția de rector 105

18.09.2015 CV al candidatului POSTOLACHI Igor la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 103

18.09.2015 CV al candidatului CALALB Mihai la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 100

18.09.2015 CV al candidatului COROPCEANU Eduard la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 114

18.09.2015 DECIZIE cu privire la aprobarea graficului de organizare și desfășurare a dezbaterilor publice cu candidații la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol în fața electoratului academic și studențesc pe marginea programului lor deactivitate 78

03.09.2015 Mesaj de felicitare a rectrului UST 190

23.08.2015 ANUNȚ, cu privire la alegerea rectorului Universitatatii de Stat din Tiraspol 295

19.08.2015 AVIZ! Se anunță susținerea tezei de doctor în științe matematice cu titlul “Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice” 225

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02 – Didactica informaticii: Examinarea tezei de doctor "IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN FORMAREA ÎNVĂŢĂTORILOR". 331

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea tezei de doctor "CERCETAREA GRUPOIZILOR TOPOOGICI CU UNITĂŢI MULTIPLE". 253

29.06.2015 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere în UST 288

29.06.2015 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova 246

29.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST delegați din partea Senatului în calitate de experți externi 383

29.05.2015 Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al UST 316

28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 344

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 342

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 330

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 322

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 319

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 311

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 365

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 348

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 348

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 384

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 459

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 474

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 519

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 589

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 779

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 553

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 756

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 645

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 752

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 813

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 892

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 760

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 758

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 847

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 828

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 910

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 822

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 808

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 1035

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 1044

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1437

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 1085

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 939

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 1200

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1105

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1267

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 1176

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 1205

05.03.2014 Program de burse 1191

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1057

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 1094

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 1083

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 1111

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 1151

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 1247

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 1220

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1524

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 1189
 
« ÎnceputAnterior12345UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 5

ADMITEREA 2015

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle