Bine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 26

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 82

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 122

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 158

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 243

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 268

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 240

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 432

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 352

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 432

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 461

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 546

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 423

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 420

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 511

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 506

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 587

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 489

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 489

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 713

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 718

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1035

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 781

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 626

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 893

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 787

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 950

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 819

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 885

05.03.2014 Program de burse 871

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 769

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 773

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 756

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 814

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 849

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 899

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 882

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1171

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 872
 
« ÎnceputAnterior123UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 3

ADMITEREA 2014

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle