Cauta pe site

Login FormStatistică

Număr afişări conţinut : 279485

Vizitatori online

Avem 6 vizitatori online


Tempus

EURAXESS

EURAXESS.ORG


Bine aţi venit la Universitatea de Stat din Tiraspol!


02.02.2016 AVIZ: Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediţia III 27

19.01.2016 Aviz: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICA NAŢIONALA CU PARTCIPAREA INTERNAŢIONALĂ ”Monitorizarea cunoaşterii axată pe obţinerea performanţelor” 72

16.12.2015 Lansarea proiectului ERASMUS+ Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) 136

14.12.2015 METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE SUPERIOARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE „ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI”, anul universitar 2015-2016 130

08.12.2015 Agenda Seminarului de lansare a proiectului Ersamus+ "Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education" (TEACH ME) 117

08.12.2015 Aviz de lansare a proiectului Ersamus+ "Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education" (TEACH ME) 124

01.12.2015 ORARUL EXAMENELOR DE ADMITERE în Şcoala Doctorală ”Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ  superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe 146

26.11.2015 REGULAMENT cu privire la alegerea membrilor Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol 137

26.11.2015 AVIZ Graficul organizării adunărilor generale ale personalului titular în vederea alegerii membrilor Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol 107

23.11.2015 LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI A TEMELOR PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE (cu finanțare din buget) DIN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, A PARTENERIATULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE 194

23.11.2015 LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI A TEMELOR PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE (cu taxă) DIN CADRUL ȘCOLII DOCTORALE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, A PARTENERIATULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PE 181

23.11.2015 Se anunta concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2015-2016 185

20.11.2015 AVIZ Universitatea de Stat din Tiraspol anunță concurs pentru ocuparea postului de președinte al consiliului științific al UST 169

05.11.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice cu titlul “Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple” 169

28.10.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul “Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competențelor transversale la informatică” 299

26.10.2015 AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul “Formarea iniţială a viitorilor învăţători prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” 224

16.10.2015 Programul European "EURAXESS - mobilitatea cercetatorilor" 231

14.10.2015 AVIZ: Simpozionului Internaţional „Probleme actuale de Lingvistică, Literatură Română şi Glotodidac" 346

09.10.2015 Prezentarea conferintei nationale "Invatamintul superior din Republica Moldova la 85 de ani" 231

03.10.2015 Lista alegătorilor pentru alegerea prin vot secret a rectorului UST 280

24.09.2015 Anunt: Programul “Burse de Excelenţă în IT” 286

23.09.2015 Programul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale cu participare internaţională "ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI" 287

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului POSTOLACHI Igor la funcția de rector 283

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului CALALB Mihai la funcția de rector 249

18.09.2015 Programul de activitate al candidatului COROPCEANU Eduard la funcția de rector 287

18.09.2015 CV al candidatului POSTOLACHI Igor la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 299

18.09.2015 CV al candidatului CALALB Mihai la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 270

18.09.2015 CV al candidatului COROPCEANU Eduard la functia de Rector a Universității de Stat din Tiraspol 458

18.09.2015 DECIZIE cu privire la aprobarea graficului de organizare și desfășurare a dezbaterilor publice cu candidații la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol în fața electoratului academic și studențesc pe marginea programului lor deactivitate 232

03.09.2015 Mesaj de felicitare a rectrului UST 393

23.08.2015 ANUNȚ, cu privire la alegerea rectorului Universitatatii de Stat din Tiraspol 469

19.08.2015 AVIZ! Se anunță susținerea tezei de doctor în științe matematice cu titlul “Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice” 397

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 532.02 – Didactica informaticii: Examinarea tezei de doctor "IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN FORMAREA ÎNVĂŢĂTORILOR". 508

15.07.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea tezei de doctor "CERCETAREA GRUPOIZILOR TOPOOGICI CU UNITĂŢI MULTIPLE". 378

29.06.2015 Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere în UST 451

29.06.2015 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova 396

29.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST delegați din partea Senatului în calitate de experți externi 535

29.05.2015 Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al UST 456

28.05.2015 Aviz! Rezultatele alegerii membrilor CDSI a UST din rândul cadrelor didactice titulare. 496

23.05.2015 AVIZ privind Adunarea Generala a consiliilor facultatilor si a studentilor din Senatul UST 498

20.05.2015 AVIZ privind orarul desfășurării ședințelor Consiliilor facultăților pentru selectarea candidaților în C.D.S.I. 478

18.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 448

18.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect dupa dezbateri publice) 450

13.05.2015 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Electorale a UST (Proiect) 457

08.05.2015 Aviz! Seminarul Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie: Examinarea teza de doctor "STUDIEREA SPAŢIILOR TOPOLOGICE CU STRUCTURI ALGEBRICE". 496

05.05.2015 Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Tiraspol (proiect) 501

05.05.2015 Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat din Tiraspol (proiect) 500

22.04.2015 Carta universitară UST (proiect pentru dezbateri publice) 534

09.04.2015 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 591

30.03.2015 Prezentarea tezei de doctor habilitat 626

20.03.2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Evoluţia mentalităţii tinerilor în contextul integrării europene a Republicii Moldova" 675

09.02.2015 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția II 738

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 85 DE ANI” 961

09.02.2015 Conferinţa Ştiinţifică studenţească, ediţia LXIV 698

11.12.2014 Sustinerea tezei de doctor 904

11.12.2014 Anunt privind teza de doctor 791

18.11.2014 Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” 906

14.11.2014 Atenție! Burse de merit pentru studenți și masteranzi! 965

13.11.2014 Susținerea tezei de doctor "METODOLOGIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR ECONOMICO-MATEMATICE ÎN CICLUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL" 1064

12.11.2014 Atenție! Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice preuniversitare! 934

05.11.2014 Conferința Științifico-Metodică „Prerogativele învățământului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere” 910

01.10.2014 Despre Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare Știinţe exacte şi Științe ale naturii. Obiective. Strategii. Perspective” 994

24.09.2014 Programul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Învăţământul de performanţă la disciplinele din ariile curriculareştiinţe exacte şi naturale. Obiective. Strategii. Perspective”, 25 – 28 septembrie 2014 980

03.09.2014 AVIZ: Conferinţa ŞtiinţificăInternaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂLA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1048

03.09.2014 Planul de admitere la studii prin doctorat si postdoctorat 973

03.09.2014 Se anunţă admiterea la studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat 969

06.06.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "PARTICULARITATILE PROPRIETATILOR OPTICE ALE ANTIMONIDULUI DE GALIU DOPAT CU FIER" 1197

19.05.2014 Prezentarea tezei de doctor in stiinte "Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în cursul gimnazial şi liceal" 1205

16.05.2014 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ LA DISCIPLINELE DIN ARIILE CURRICULARE ŞTIINŢE EXACTE ŞI NATURALE. OBIECTIVE. STRATEGII. PERSPECTIVE” 1655

07.05.2014 Rezultatele Conferinței Științifice Studențești 2014 1254

07.05.2014 Seminar științifico-didactic "Intruire prin cercetare pentru o societate prospera" 1097

08.04.2014 REZULTATELE CONCURSULUI ABSOLVENTILOR LA MATEMATICA 1355

07.04.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1244

12.03.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1405

10.03.2014 Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” 1325

05.03.2014 Apel pentru burse de masterat (Joint Master Deegre), în cadrul programului Erasmus+ 1348

05.03.2014 Program de burse 1330

18.02.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1179

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" 1237

18.02.2014 Aviz! Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a IV-a 1230

13.02.2014 Prezentarea tezei de doctor habilitat in stiinte fizico-matematice 1261

03.02.2014 Aviz! Decernarea titlului onorific Doctor Honoris Causa! 1288

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Chimie) 1396

31.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Biologie) 1365

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Matematica) 1704

16.01.2014 Atentie! Pregatirea pentru Bacalaureat 2014 (Fizica) 1334
 
« ÎnceputAnterior123456UrmătorSfârşit »
Pagina 1 din 6

ADMITEREA 2015

Formare continuă

CATEDRA MILITARĂ

GIDEC

TEREC

Proiect WETEN Moodle